VENYTYS/RENTOUTUS

Tunnilla huolletaan kehoa erilaisin venytyksin, rullauksin ja avaavin liikkein. Liikkeet auttavat palautumaan rasituksesta, lisäämään liikkuvuutta sekä parantamaan kehonhallintaa. Tunti sisältää dynaamisia ja staattisia venytyksiä sekä loppurentoutuksen.