Vanhemmille

Kodin rooli Voimistelijan polun mukaan
 

Lapsuusvaihe -12v

”Kuljeta, kustanna, kannusta”
• kokonaisliikuntamääristä, ravinnosta ja levosta huolehtiminen
• yhteistyö valmentajan kanssa
• valmennustiimin tukeminen mm. joukkueenjohtajatoiminta
 

Valintavaihe 12-16v

”Kuljeta, kustanna, kannusta”
• urheilijan kannustaminen aktiivisuuteen ja itsenäisemmäksi
• kokonaisliikuntamääristä, ravinnosta ja levosta huolehtiminen
• omatoimisen harjoittelun tukeminen
• yhteistyö koulun ja valmentajan kanssa
• valmennustiimin tukeminen mm. joukkueenjohtajatoiminta


Huippuvaihe 16-30v 

”Kannusta ja tue”
• urheilijan itse tekemien valintojen tukeminen
• kustannukset osin jo urheilijan omalla
vastuulla, ellei ole muuta rahallista tukea
• valmennustiimin tukeminen mm. joukkueenjohtajatoiminta