Lisätietoa tunneista

Dance mix
Dancemix-tunneilla tutustutaan eri tanssilajeihin mm.  show-, nyky- jazz- ja street-tanssiin. Tunneilla tehdään erilaisia tekniikkaharjoituksia, liikkuvia sarjoja ja koreografioita. Keskeisessä roolissa on eri tanssityyleihin heittäytyminen ja tanssin ilo! Tunnit sopivat aloittelijoille sekä tanssia jo aiemmin harrastaneille.
Tunneilla ollaan yleensä avojaloin, mutta välillä  käytetään myös sisäkenkiä (street-lajit).

Esivalmennus joukkuevoimistelu (JV)
Joukkuevoimisteluun tähtäävissä ryhmissä opetellaan perusvoimistelun lisäksi lajiliikkeitä, mm. liikkuvuuden ja ketteryyden osalta (spagaatit, kuperkeikat, vartalonliikkeet). Ryhmien tavoitteena on opetella musiikin ja liikkeen yhteensovittamista sekä tulevaisuudessa esiintyä näytöksissä ja starakisoissa kohti joukkuevoimistelun tyttökisoja. Joukkuevoimistelun esivalmennusryhmät ovat vain tytöille.

Esivalmennus kilpa-akrobatia (KA)
Esivalmennusryhmässä harjoitellaan kilpa-aerobicin alkeita, kuten erilaisia vaikeusliikkeitä ja sarjoja, kuitenkaan leikkejä ja pelejä unohtamatta. Tunneilla kehitetään motorisia perustaitoja monipuolisen liikunnan ja iloisen meiningin kautta. Esivalmennusryhmän tavoitteena on tarjota hyvä pohja liikunnalle ja rohkaista lapsia monipuoliseen liikuntaan ja uusien asioiden kokeilemiseen. Esivalmennusryhmässä kilpailu aloitetaan ensimmäisestä luokasta, eli Stara-tapahtumasta josta voimistelijat voivat myöhemmin edetä eri kilpasarjoihin. Tervetuloa mukaan!

FreeGym perheliikunta
Liikuntaryhmä, jossa vanhemmat ja lapset liikkuvat omien taitojen mukaan yhdessä. Tunneilla tulevat tutuiksi voimistelu, voltit ja parkour. Tunneilla harjoitellaan koko perhe yhdessä liikkuen eri taitoja ja temppuja, sekä tutustutaan kuukausittain vaihtuviin teemoihin ikätaso ja omat taidot huomioiden. Tunnit sisältävät myös liikuntaleikkejä, sekä kaikkea hauskaa yhdessä tekemistä!

Näille tunneille ilmoittaudutaan yhden aikuisen nimellä sähköisesti ilmoittautumisohjelman kautta. Tämän lisäksi pyydämme teitä lähettämään sähköpostitse tiedon, montako teidän perheestä jumppaan osallistuu ja minkä ikäisiä. Osallistumismaksu maksu on ryhmäkohtainen.

Lastentanssi
Kurssilla tutustutaan tanssin maailmaan leikinomaisten harjoitusten kautta. Lapsi saa mahdollisuuden tutustua tanssin alkeisiin ja kehittää perusmotorisia taitoja (kuten tasapainoa), rytmissä liikkumista sekä ryhmässä toimimista musiikin ja leikin kautta. Tunneilla liikutaan monipuolisesti niin hyppien, ryömien, pyörien kuin luovasti tanssien. Harjoittelemme myös lasten akrobatian alkeita (kuperkeikat, käsillä käynnit). Kurssin tavoite on, että lapsi saa kokemuksen omasta kehosta liikkeen tuottajana ja ilmaisijana. Tunneilla tarkoitus on kehittää lapsen luovuutta ja itseilmaisua.

NinjaGym
Vauhdikas Vikkelää voimaa -tunti lapsille. Tunneilla tulevat tutuiksi voimistelu, voltit ja parkour. Tunneilla opitaan kehonhallintaa ja saadaan lisää voimaa lihaskuntoharjoitteilla.

Showtanssi alkeet
Showtanssi on sekoitus monesta tanssilajista; baletista, jazzista, nykytanssista ja street-lajeista. Tunnilla hypätään liikkeiden, rytmien, musiikin ja esiintymisen pariin hyvällä energialla. Showtanssissa lapsi oppii tarpeellisia motorisia taitoja; kehonhallintaa, koordinaatiota sekä pääsee heittäytymään luovuuteen ja tulkitsemaan musiikkia. Tärkeät ryhmätyötaidot kehittyvät myös tunnilla. Mahdollisesti loppukaudesta tehdään esitystä seuran näytökseen.

Showtanssi alkeisjatko
Showtanssi on vauhdikas laji, jossa pääsee monipuolisesti kokeilemaan ja yhdistelemään eri tanssityylejä. Tunneilla tehdään niin tanssisarjoja kuin myös tekniikkaharjoitteita, mutta pääsääntöisesti tunneilla on tarkoitus pitää hauskaa ja kokea tanssin tuoma ilo! Tunti etenee alkulämmittelystä tekniikkaharjoitteiden kautta tanssisarjoihin, jotka vaihtelevat tunnin teeman mukaan. Tuntien sisältö muokkautuu oppilaiden tason mukaan. Mahdollisesti loppukaudesta tehdään esitystä seuran näytökseen.

Tanssillinen voimistelu alkeet
Suureen suosioon uudelleen noussut tanssillinen voimistelu palaa seuraan nyt lastenryhmällä. Tanssillinen voimistelu yhdistää voimistelusta tutut liikkeet monipuolisella tavalla musiikin ja koreografian myötä tanssilliseksi sarjaksi. Rytmisyys, luovuus, esteettisyys ja ilmaisullisuus ovat tärkeä osa lajia. Lajin pohja on suomalaisessa naisvoimistelussa. Keskeistä tanssillisessa voimistelussa on keskivartalolähtöinen virtaavaliikekieli. Laji harjoittaa tehokkaasti koko kehon vartalonhallintaa ja liikkuvuutta, sekä keihttää voimaa.

Tunnille ovat tervetulleita kaikki lajista kiinnostuneet 9-12 vuotiaat. Aiempaa kokemusta lajista ei vaadita! Tunneilla harjoitellaan lajin perustekniikkaa, voimistelutaitoja, keskustaliikuntatekniikkaa eli keskivartalolähtöisyyttä, liikkeiden ja hengityksen sitomista toisiinsa, jalkatekniikkaa, isoja ja pieniä hyppyjä sekä fyysisiä ominaisuuksia (kuten liikkuvuutta, nopeutta ja voimaa). Ryhmä esiintyy seuran näytöksissä.

Tanssillinen voimistelu alkeisjatko
Jo aiemmin tanssillista voimistelua, tanssia tai joukkuevoimistelua harrastaneille. Tanssillinen voimistelu yhdistää voimistelusta tutut liikkeet monipuolisella tavalla musiikin ja koreografian myötä tanssilliseksi sarjaksi. Rytmisyys, luovuus, esteettisyys ja ilmaisullisuus ovat tärkeä osa lajia. Lajin pohja on suomalaisessa naisvoimistelussa. Keskeistä tanssillisessa voimistelussa on keskivartalolähtöinen virtaavaliikekieli. Laji harjoittaa tehokkaasti koko kehon vartalonhallintaa ja liikkuvuutta, sekä keihttää voimaa. Tunneilla harjoitellaan lajin perustekniikkaa, voimistelutaitoja, keskustaliikuntatekniikkaa eli keskivartalolähtöisyyttä, liikkeiden ja hengityksen sitomista toisiinsa, jalkatekniikkaa, isoja ja pieniä hyppyjä sekä fyysisiä ominaisuuksia (kuten liikkuvuutta, nopeutta ja voimaa). Ryhmä esiintyy seuran näytöksissä.

Temppujumppa (lapsi + aikuinen)
Tässä jumpassa liikumme leikkien; jumppa sisältää mm. monipuolisia temppuratoja, leikkivarjoleikkejä, hippoja ja toiveleikkejä. Jumpassa hyödynnetään satuja ja leikkiloruja. Kaikessa tekemisessä otetaan huomioon lapsen kehitystaso ja hänen mielenkiinnon kohteensa. Jumppa kehittää monipuolisesti kehonhallintaa, ketteryyttä ja muita liikunnallisia ominaisuuksia. Lisäksi jumpassa painotetaan yhdessä tekemistä ja toimimista. Jumpan kokonaisvaltaisena tavoitteena on, että lapsi saa mielekkäitä, hauskoja ja innostavia elämyksiä liikunnan parissa!

Temppujumppa/Telinevoimistelu
Temppujumpassa harjoitellaan satujen ja leikkilorujen, hippaleikkien ja muiden leikkien avulla sekä temppurataa kiertäen, liikuntasalin ja ohjaajien välineitä hyväksikäyttäen perustaitoja. Perustaitoja ovat esimerkiksi juokseminen, hyppääminen, pyöriminen, tasapainoilu, heittäminen ja roikkuminen. Sekä voimistelun perusliikkeitä, kuten kuperkeikkaa, heiluntaa ja erilaisia hyppyjä. Kaikessa tekemisessä otetaan huomioon lapsen kehitystaso ja hänen mielenkiinnon kohteensa. Jumppa kehittää monipuolisesti kehonhallintaa, ketteryyttä ja muita liikunnallisia ominaisuuksia. Lisäksi jumpassa painotetaan yhdessä tekemistä ja toimimista. Jumpan kokonaisvaltaisena tavoitteena on, että lapsi saa mielekkäitä, hauskoja ja innostavia elämyksiä liikunnan parissa!

Voimistelukoulu alkeet (lapsi + aikuinen)
Jumpassa liikutaan vauhdikkaasti ja leikinomaisesti. Harjoittelemme perusliikuntataitoja leikkien, lorujen, laulujen ja temppuratojen avulla. Tärkeintä on liikkumisen ilo ja positiivisten kokemusten saaminen liikunnasta. Jumpassa harjoitellaan myös ryhmässä toimimista, keskittymistä, koordinaatio- ja reaktiokykyä. Vanhempi/huoltaja on mukana tunnilla "ohjaamassa" lasta.

Voimistelukoulu alkeet
Voimistelukouluryhmissä lapset opettelevat liikkumisen perustaitoja vauhdikkaasti ja leikinomaisesti. Harjoittelemme leikkien, lorujen, laulujen ja temppuratojen avulla. Tärkeää on, että toimitaan innostavassa ja kannustavassa ympäristössä lapsen omia toiveita kuunnellen. Lapsi saa tavoitteidensa ja taitojensa mukaista ohjausta - oli hän sitten halukas harrastamaan tai tähtäämään kilpailuihin. Tärkeintä on, että kaikki tehdään ilon kautta. Sekä tytöt että pojat ovat tervetulleita.

Voimistelukoulu jatko
Jo voimistelukoulussa aiemmin käyneille lapsille. 

Voimisitelukoulu jatkossa harjoitellaan ilon ja leikin kautta. Tunneilla hyödynnetään voimistelukoulussa opittuja perustaitoja uusien liikkeiden ja taitojen opettelussa ja harjoittelussa, sekä sovelletaan jo aiemmin opittuja taitoja. Kannustetamme lasta kokeilemaan uusia ja hieman vaikeampia temppuja ja liikkeitä. Rohkaisemme lasta monipuoliseen liikuntaan ja uusien asioiden kokeilemiseen. Lapsi saa tavoitteidensa ja taitojensa mukaista ohjausta - oli hän sitten halukas harrastamaan tai tähtäämään kilpailuihin. Tärkeintä on, että kaikki tehdään ilon kautta. Sekä tytöt että pojat ovat tervetulleita.

DANCE MIX
Dancemix-tunneilla tutustutaan eri tanssilajeihin mm.  show-, nyky- jazz- ja street-tanssiin. Tunneilla tehdään erilaisia tekniikkaharjoituksia, liikkuvia sarjoja ja koreografioita. Keskeisessä roolissa on eri tanssityyleihin heittäytyminen ja tanssin ilo! Tunnit sopivat aloittelijoille sekä tanssia jo aiemmin harrastaneille.

Tunneilla ollaan yleensä avojaloin, mutta välillä  käytetään myös sisäkenkiä (street-lajit).