Oulun Naisvoimistelijoiden liikuntakasvatussäätiö

Oulun Naisvoimistelijoiden liikuntakasvatussäätiö on perustettu 1995.

Säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää pohjoissuomalaista liikuntakasvatustyötä. Tarkoitustaan toteuttaakseen säätiö jakaa pieniä apurahoja ja stipendejä hallituksensa harkinnan mukaan.

Säätiön hallitus kokoontuu noin 3 kertaa vuodessa tai tarpeen mukaan. Puheenjohtajana toimii tällä hetkellä Hannele Maansaari.

Säätiö ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

Säätiölle osoitettavat anomukset toimitetaan paperisena osoitteeseen:
Oulun Naisvoimistelijat / Liikuntakasvatussäätiö
Kuusiluodonkatu 14
90100 Oulu