Ohjauksen ja valmennuksen linjaus

Ohjaus- ja valmennuslinjaus laadittiin keväällä 2021 kuvaamaan ohjaus-ja valmennuskulttuuriamme. Ohjaus- ja valmennuslinjaus toimii Seurakirjamme parina. Seurakirjan pääasiallinen tarkoitus on  kuvata kaiken muun toimintamme periaatteet ja toimintatavat. Sekä Seurakirjaa että Ohjauksen ja valmennuksen linjausta on tarkoitus päivittää säännöllisesti vastaamaan toiminnan tarpeita. Päivitystarve tarkistetaan vuosittaisessa toiminnan suunnittelukokouksessa.

Tarkoitus:

Auttaa ohjaajia ja valmentajia hahmottamaan miten heidän arvokas työnsä vaikuttaa koko seuran toimintaan.

Avaa valmentajille ja ohjaajille heille sopivia reittejä ammatillisen kehittymisen tiellä.

Edistää kilpalajien välistä yhteistyötä.

Tukee ja helpottaa laadukasta valmennus-ja ohjaustyötä yhdenmukaistamalla toimintaperiaatteita ja käytäntöjä seuran sisällä.

Tekee toiminnan läpinäkyväksi myös harrastajille ja heidän vanhemmilleen sekä kaikille jäsenille