Pelisäännöt

Oulun Naisvoimistelijoiden toimintaa ohjaavat arvot ovat:

 • terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
 • vastuullisuus
 • elämyksellisyys
 • suvaitsevaisuus
 • kasvatuksellisuus

Arvot näkyvät seuran toiminnassa seuraavina pelisääntöinä:

 • Kaikki liikuntatuntimme edistävät jumppaajien fyysistä ja henkistä hyvinvointia. Tunneillamme vallitsee turvallinen, positiivinen ilmapiiri.
 • Ohjaajamme kohtelevat jumppaajia kohteliaasti, tasavertaisesti ja suvaitsevaisesti.
 • Kaikille annetaan mahdollisuus osallistua seuran toimintaan halujensa mukaan, ja kaikkia autetaan löytämään itselleen sopiva rooli seurassa.
 • Kaikki voivat aktiivisesti seuratoimintaan  osallistumalla kokea yhdessä tekemisen ja liikunnan iloa ja elämyksiä.
 • Ohjaajat ja muut seurassa toimijat muistavat toimivansa esimerkkeinä eli he sitoutuvat käyttäytymään hyvin tunneilla ja seuran tilaisuuksissa sekä noudattamaan terveellisiä elintapoja – samanlaista käytöstä odotetaan myös jumppaajilta sekä heidän vanhemmiltaan.
 • Niin ohjaajat kuin jumppaajatkin sitoutuvat noudattamaan seuran pelisääntöjä sekä ryhmän tai tapahtuman omia sääntöjä.
 • Seuran toiminnan tukemiseksi tehtävään vapaaehtoistyöhön voivat osallistua johtokunnan ja ohjaajien lisäksi myös voimistelijat ja heidän vanhempansa mahdollisuuksiensa mukaan.
 • Seura pitää ohjaajiensa tietotaidosta huolta kouluttamalla heitä säännöllisesti ja tarjoamalla apua ongelmatilanteissa.
 • Seura pitää huolta siitä, että toiminta on laadukasta, monipuolista ja hyvin organisoitua.

Jos pelisääntöjä ei noudateta, eikä tilanne muutu kahdenkeskisessä keskustelussa asianosaisen ja ohjaajan/toiminnanjohtajan kanssa, asia käsitellään johtokunnassa ja ratkaistaan tapauskohtaisesti.