Seurakirja

Tämän toimintakäsikirjan tavoitteena on selventää ja yhtenäistää seuramme toimintatapoja  ja tuoda seuran toimintatavat jäsenten tietoon. Toimintakäsikirjan julkaisemisella pyrimme myös  lisäämään avoimuutta ja helpottamaan uusien harrastajien ja toimihenkilöiden seuratoimintaan tutustumista.

Vuosittain päivitettävässä toimintakäsikirjassa kuvataan seuran toimintaa, päätöksentekoa ja toimijoiden toimenkuvia. Käsikirja on kaikkien nähtävillä seuran kotisivustolla ”seura” välilehdellä.

SEURAKIRJAA PÄIVITETÄÄN.....