Tukea 7-15 vuotiaiden harrastamiseen

 

 

Tukea vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikuntaan jaetaan tukea

 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Oulun kaupungille erityisavustusta vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikunnan harrastuksen tukemiseksi 55 000 euroa. Oulun kaupunki jakaa avustuksen edelleen kohdeavustuksina paikallisille liikuntaa järjestäville rekisteröidyille yhdistyksille.

 

Avustuksella tuetaan vähävaraisten perheiden 7-15-vuotiaiden lasten ja nuorten liikunnan perustoimintaa, jolla tarkoitetaan viikoittaista harrastamista seuran ohjatussa liikunta toiminnassa. Avustusta myönnetään enintään 50 euroa kuukaudessa yhtä lasta tai nuorta kohden. Urheilukilpailuja, kilpailumatkoja ja leirejä ei katsota perustoiminnan hintaan kuuluvaksi.

 

Avustuksen käyttöaika on 1.1.2020-31.12.2020

 

Oulun Naisvoimistelijat myöntää avustusta hakemusten perusteella. Tukea harrastustoiminnan kustannuksiin voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella, josta tulee selvitä vähintään seuraavat asiat:

- huoltajan nimi ja yhteystiedot

- haettavan tuen suuruus

- kenelle tukea haetaan ja mihin kustannuksiin

- perustelu tuen tarpeesta

 

Lähetä hakemus onvrosa@gmail.com perjantaihin 4.9.2020 mennessä.

Kaikki hakemukset käsitellään luottamuksellisesti Oulun Naisvoimistelijoiden johtokunnan hyväksymän työryhmän kesken. Tuki jaetaan harkinnanvaraisesti ja tapauskohtaisesti, hakijoille ilmoitetaan päätöksestä aina henkilökohtaisesti. Tavoitteena on tukea mahdollisimman montaa nuorta urheilijaa. Työryhmä voi tarvittaessa pyytää hakijalta lisätietoa hakemuksesta. Tukea voivat hakea kaikki 7-15 vuotiaat toiminnassa jo mukana olevat ja uudet jäseneksi liittyvät lapset ja nuoret.