Haemme osa-aikaista toimistotyöntekijää äitiysloman sijaiseksi

9.11.2021

Toimistotyöntekijälle/kilpalajien koordinaattorille Rosalle haetaan äitiysloman sijaista 1.3.2022- ainakin vuoden 2022 loppuun saakka.

Työhön perehdytys olisi 17.1.-28.2.2022 osittaisella työajalla.


Työaika: 

50 %, prosenttiosuutta mahdollista säätää isommaksi tai pienemmäksi riippuen hakijan taidoista ja mahdollisuuksista työssä.

Palkkaus:   urheilujärjestöjen TES:n mukaan

Työhön kuuluu:

 • Kilpalajien (joukkuevoimistelu ja kilpa-aerobic) kehitystyö yhdessä lajivastaavien ja valmentajien kanssa.
 • Yhteydenpito voimistelijoiden vanhempiin ja valmentajiin, välillä myös seuran muihin ohjaajiin. Tarvittaessa näiden ohjeistusta ja opastusta esim. käyttöjärjestelmien kanssa.
 • Erilaisiin palavereihin osallistuminen ja palaverin vetäminen (johtokunnan palaverit, vanhempien palaverien vetäminen, valmentajien palaverit, palaverit kaupungin työntekijöiden kanssa ym.)
 • Kilpailujen ja katselmusten organisointi.
 • Seuran markkinointitehtävät ja markkinointimateriaalin luominen tilanteen ja mahdollisuuksien mukaan.
 • Kilpalajien hallinnollisia tehtäviä.
 • Paljon muuta :)

Työssä vaaditaan:

 • Sosiaalista ja asiakaspalveluhenkistä asennetta.
 • Hyvät ongelmanratkaisukyvyt ja itseohjautuvaa työasennetta.
 • Stressin sietokykyä ja pienen paineen alla työskentelyä.
 • Erilaisten tietoteknisten järjestelmien hallintaa ja intoa/kykyä opetella uusia järjestelmiä, mm. excel, word, powerpoint, forms, doodle, Hoika, canva ym. Kaikkia ei tarvitse osata heti, mutta pitää olla intoa opetella myös itsenäisesti järjestelmien käyttöä.
 • Kirjallisen materiaalin tuottamista. Eli pitää pystyä kirjoittamaan asiatekstiä ainakin suomeksi.
 • Seuran toimintaa kehittävää työotetta: ideoita ja inspiraatiota.
 • Yhteistyöhenkeä ja kykyä toimia erilaisissa tilanteissa sopuisasti ja positiivista ilmapiiriä luoden.
 • Ajoittain laajojenkin kokonaisuuksien hallintaa, esim. kilpailujen järjestäminen tai budjetoiminen.
 • Jonkin verran englannin kielen taitoa.
 • Some kanaviin materiaalin tuottamista ja niiden ylläpitoa.

Mikäli työ kiinnostaisi sinua, kirjoita avoin hakemus ja lähetä se onvrosa@gmail.com

Haastattelut aloitetaan heti ja paikka täytetään sopivan hakijan löydyttyä.

Kirjoita hakemukseen vähintään:

Kuka olet, koulutus, aiempi työkokemus, kielitaito.

Miksi olisit hyvä tähän työhön?

Mitkä tietotekniset järjestelmät hallitset? Mitkä some kanavat ovat tuttuja?

Oletko järjestänyt kilpailuja/katselmuksia/tapahtumia aiemmin?

Miksi haet työtä?

Mitkä ovat vahvuutesi?