Tukea lasten harrastamiseen

10.11.2021

Oulun Naisvoimistelijat on otettu mukaan Lions Club Oulu-Raatti r.y:n avustusten piiriin!

Lions Club Oulu-Raatti r.y. tukee lasten harrastus mahdollisuutta taloudellisten haasteiden kohdatessa perheitä.
Avustuksia myönnetään rajallinen määrä henkilökohtaisten hakemusten perusteella.
Avustuksia jaetaan vuosittain ja tänä toimintakautena on päätetty laajentaa ja lisätä kohteiden määrää. Oulun Naisvoimistelijat ovat yksi uusista tukikohteista.


Olisiko Teidän toiminnassa mukana lapsia, jotka tarvitsevat taloudellista tukea pystyäkseen olemaan mukana harrasteissa?

Vapaamuotoiset (henkilökohtaiset) hakemukset perusteluineen voi laittaa osoitteeseen: oulu.raatti@lions.fi.

Hakemukset pyydetään 7.12.2021 mennessä.

Varat joita lahjoitetaan, kerätään elintarvikekauppojen auloissa olevilla pyramideilla, talkoilla, keräyksillä ja erilaisilla myynneillä, jne.

Lions-järjestö on maailmanlaajuinen uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton palvelujärjestö, joka tuo apua sitä tarvitseville ihmisille. Lions toiminta on palkatonta vapaaehtoistyötä. Keräysten tuotto välttämättömien keräyskulujen jälkeen käytetään kokonaan avustuskohteisiin.


Nyt on siis mahtava tilaisuus hakea tukea, mikäli teidän perheellä on tarvetta. 

Käytä tilaisuus hyödyksesi ja lähetä hakemus!